Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývěvy

Olejové a bezolejové průmyslové vývěvy

Průmyslová vývěva je stroj, který odčerpává vzduch z procesu nebo z uzavřeného prostoru vakuové komory. V tomto prostoru následně vzniká nižší než atmosférický tlak, který se nazývá vakuum. Vývěvy dělíme podle konstrukční technologie na následující základní řady. Jsou určeny pro průmyslové použití a trvalý i přerušovaný provoz.

Scroll vývěvy
Membránové vývěvy
 Šroubové vývěvy

Nabízíme tyto vakuové technologie:

Rotačí olejové vývěvy

Rotační olejové vývěvy

Rotační olejové vývěvy jsou těsněny a mazány olejem, který ve vývěvě recirkuluje. Olejové rotační vývěvy jsou nejrozšířenějším typem vývěv. Tyto vývěvy mají vysokou účinnost, spolehlivost a jsou nenáročné na údržbu.

Klíčové parametry olejových rotačních vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 4 m3/h do 1 600 m3/h
 • Max. vakuum: 0,1 mbar (abs)
 
 
 

Využití olejových rotačních vývěv v praxi:

 • Olejové rotační vývěvy jsou nejrozšířenějším typem vývěvy v potravinářství, kde se nejvíce využívají pro vakuové balení a konzervaci potravin.
 • Příkladem mohou být cukrovary, kde se pomocí vakua rychle snižuje bod varu. Olejové vývěvy se také využívají pro extrahování vnitřností dobytka, nebo ryb v masokombinátech.
 • Ve zdravotnictví se olejové rotační vývěvy využívají pro odsávání tekutin vzniklých při chirurgických zákrocích či při sterilizaci.
 • Rotační vývěvy bývají také běžnou součástí CNC strojů, kde je potřeba vytvořit podtlak pro uchopení výrobku. Své uplatnění tak najdou i v automobilovém průmyslu a strojírenství.
 • Vysoký podtlak, který umí vytvořit olejové rotační vývěvy, umožňuje přisát velké a těžké desky bez dotyku tvrdých nástrojů.
 • Olejové rotační vývěvy se využívají tam, kde je potřeba opravdu silného vakua a nevadí přítomnost oleje.

  Další příklady využití olejových rotačních vývěv naleznete zde ►
     

 

Suchoběžné vývěvy

Suchoběžné grafitové vývěvy

Suchoběžné grafitové rotační vývěvy používají k těsnění místo oleje grafit. Ten se otírá z grafitových lamel, které rotují ve statoru. Suchoběžné vývěvy mohou vytvářet vakuum, přetlak nebo oboje zároveň.

Klíčové parametry suchoběžných grafitových vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 3 m3/h do 500 m3/h
 • Max. vakuum: 100 mbar (abs)
 
 
 

Využití suchoběžných grafitových vývěv v praxi:

 • Bezolejové grafitové vývěvy se uplatňují zejména při vakuové manipulaci a vakuovém upínání. Upínané materiály mohou být těsné nebo lehce prodyšné.
 • Ve zdravotnictví se suchoběžné bezolejové vývěvy využívají v přenosných odsávačkách. Své místo najdou i jako zdroj pohonu polohování.
 • Tiskařské stroje pomocí vakua a přetlaku manipulují s papírem. Grafitové vývěvy také naleznou využití při přípravě snímků, fólií a tiskových desek.
 • Při zpracování a CNC obrábění dřeva se pomocí těchto vývěv uchycuj klády, fošny nebo dřevěné desky..
 • Vysoký podtlak umožňuje přisát velké, těžké i částečně prodyšné materiály bez dotyku tvrdých nástrojů.

  Další příklady využití suchoběžných bezolejových grafitových  vývěv naleznete zde
   
 

 

 Vodokružné vývěvy

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodokružné vývěvy

Vodokružné vývěvy jsou odolné vůči nečistotám. Vývěvy jsou těsněné kapalinou - nejčastěji vodou. Sestavy s tímto druhem vývěvy mohou být průtočné, nebo mají uzavřený cirkulační okruh.

Klíčové parametry vodokružných vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 30 m3/h do 37 000 m3/h
 • Max. vakuum: 33 mbar (abs)

Využití vodokružných vývěv v praxi:

 • V potravinářství slouží k odsávání vzduchu v plnicích linkách a odsávačkách nečistot.
  V cukrovarech najdou uplatnění v procesu krystalizace.
 • Ve zdravotnictví se vývěvy používají pro sterilizaci zdravotnických prostředků, kdy je potřeba odsát prostor sterilizační komory.
 • Kovové součástky musí být v automobilovém průmyslu naprosto čisté a bez oleje. Právě zde mají vodokružné vývěvy své místo při sušení dílů po mytí a odmaštění.
 • Tato vakuová technologie nachází uplatnění i v chemickém průmyslu při procesu vakuové frakční destilace. Vodokružné vývěvy se zde využívají i pro čerpání výbušných plynů (v provedení ATEX).
 • Pomocí vodokružných vývěv se ve farmaceutickém průmyslu odsávají látky přes filtry. Další aplikační možností je vakuová destilace a výroba léčiv samotných.
 • Při výrobě elektronických součástek je vakuum nezbytné. Vývěvy se zde používají pro sušení lakůodplyňování suspenzí a dalších výrobních procesech.
 • Výroba keramických materiálů vyžaduje také využití vakua pro zkompaktnění zhutnění prefabrikovaných produktů.

  Další příklady využití vodokružných vývěv naleznete zde
   
 

 

 Zobákové vývěvy
 

Zobákové vývěvy

Zobákové vývěvy jsou suchoběžné vývěvy, které fungují na principu dvou rotujících zobáků synchronizovaných pomocí přesné převodovky.  

Klíčové parametry zobákových vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 50 m3/h do 950 m3/h
 • Max. vakuum: 20 mbar (abs)
 
 
 

Aplikační možnosti zobákových vývěv v praxi:

 • Zobákové vývěvy najdou své uplatnění v potravinářství, kde se využívají pro formování, uchopování a manipulaci.
 • Ve zdravotnictví najdeme bezolejové zobákové vývěvy v centrálních odsávacích vakuových stanicích.
 • Tiskařské stroje  pomocí vakua manipulují s papírem. Dochází k oddělování listů díky přetlaku, který vytváří zobáková vývěva.
 • Při manipulaci se dřevem jsou zobákové vývěvy zdrojem podtlaku pro vakuové upínání desek nebo dílů přes MDF desku.

  ​Další příklady využití zobákových vývěv naleznete zde
   
 

 

Šroubové vývěvy

Šroubové vývěvy fungují na principu dvou rotujících šroubů. Šroubové vývěvy nemají olej v pracovní komoře, proto se řadí mezi vývěvy bezolejové.

Klíčové parametry šroubových vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 100 m3/h do 2 500 m3/h
 • Max. vakuum: 20 mbar (abs)
 
 
 

Uplatnění šroubových vývěv v průmyslu:

 • Díly po obrábění nebo čištění mohou zreznout. Proto je potřeba díly rychle vysušit. Vysoušení komplikovaných dílů probíhá kombinací vysoké teploty a vakua. Zdrojem tohoto vakua mohou být šroubové vývěvy.
 • Šroubové vývěvy nachází uplatnění při procesu vakuové destilace. Pomocí vývěv dochází kčerpání korozivních nebo výbušných plynů.
 • V elektrotechnickém průmyslu se aplikují elektrokotle. Šroubové vývěvy se zde používají na odplynění elektrokotlů.

  Další příklady využití šroubových vývěv naleznete zde
   
 

 

Šroubové olejem mazané vývěvy GHS VSD+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šroubové olejem mazané vývěvy Atlas Copco GHS VSD+

Série GHS VSD + a GHS 350-1900 VSD+ jsou nové řady rotačních šroubových vývěv s technologií VSD. Vývěvy byly navrženy tak, aby dodávaly optimální výkon při jakémkoli provozním tlaku. Řada GHS 350-900 VSD+ je ideálním řešením pro oblasti výroby, kde je vyžadována centrální vývěva. Vývěvu řady GHS 1300-1900 VSD+ lze použít jako dedikovanou vývěvu pro konkrétní stroj, ale spíše se používá v centrálních vakuových systémech.

Mezi klíčové parametry šroubových vývěv řady GHS VSD+ patří:

 • zvýšená účinnost díky nejmodernější technologii
 • pohon s proměnnou rychlostí (VSD) a inovativním designem motoru
 • velmi tichý provoz
 • instalace plug-and-play
 • ideální pro instalace do kompresorových stanic

Vývěvy GHS VSD+ jsou ideální pro centrální systémy a větší instalace. Například:

 

 

 

Bezolejové scroll vývěvy

Scroll vývěvy využívají moderní technologii duálního spirálového mechanismu, poskytují vysoký stupeň vakua s minimem hluku a vibrací, aniž by byl potřeba olej. Jejich design nabízí nízkou hlučnost, jednoduchou údržbu a efektivní zpracování vodních par. Proto jsou ideální pro analytické přístroje a výzkumné aplikace, kde je vyžadováno čisté vakuové čerpání.

Klíčové parametry scroll vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 3 m3/h do 60 m3/h
 • Max. vakuum: 0,1 - 20 mbar (abs)
 
 
 

Uplatnění scroll vývěv v průmyslu:

 

 

Vývěvy s kolujícím pístem, pístové vývěvy

Vývěvy s kolujícím pístem

Pístové vývěvy jsou založeny na principu rotujícího pístu. Vývěvy jsou těsněné olejem. Konstrukce je velice robustní a odolná vůči nečistotám. Vývěvy dosahují hlubokého vakua.

Klíčové parametry pístových vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 36 m3/h do 1 350 m3/h
 • Max. vakuum: 0,00026 mbar (abs)

Využití pístových vývěv v průmyslovém odvětví:

 • Nejdokonalejším způsobem pájení je pájení ve vakuu, které umí vytvořit pístové vývěvy. Vývěvy jsou odolné vůči nečistotám.
 • Vakuové odplyňování se používá ke snížení obsahu těkavých plynů v chemickém průmyslu. Toto vakuum vytváří pístové vývěvy.
 • Pístové vývěvy ve slévárenství slouží k odsátí vzduchu při lití dílů ze speciálních slitin, které jsou potom vysoce homogenní a soudržné.

  Další příklady využití pístových vývěv naleznete zde
   
 

 

Rootsovy vývěvy

Rootsovy vývěvy

Rootsovy vývěvy slouží jako posilovací vývěvy pro urychlení evakuace v oblasti hrubého a jemného vakua. Aplikace posilovací vývěvy prohloubí maximální vakuum celého systému.

Klíčové parametry Rootsových vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 250 m3/h do 10 000 m3/h
 • Max. vakuum: 0,0001 mbar (abs)
 
 
 

Využití Rootsových vývěv v praxi:

 • Rootsovy vývěvy se používají v potravinářství při konzervaci a uchování vlastností potravin a vakuovém balení.
 • V automobilovém průmyslu musí být součástky naprosto suché a bez oleje. K tomuto účelu je nutné díly důkladně umýt. Rootsovy vývěvy umožňují rychlé čerpání ve vakuu.
 • Ve sklenářských hutích vývěvy odsávají vzduch z forem před nalitím skla. Vývěvy se zde používají v kombinaci s předvývěvami.
 • Ve strojírenství Rootsovy vývěvy urychlují evakuaci a prohlubují maximální vakuum při vakuovém pokovování.
 • V chemickém průmyslu se Rootsovy vývěvy uplatní při zvýšení čerpací rychlosti a prohloubení vakua.ve vakuové destilaci.

  Další příklady využití Rootsových vývěv naleznete zde
   
 

 

 

Membránové laboratorní vývěvy

Membránové vývěvy jsou chemicky odolné suchoběžné vývěvy fungující na principu zdvihu membrán vyrobených ze syntetického polymeru. Vývěvy jsou speciálně vyvinuté pro laboratorní a chemické aplikace. Vývěvy dosahují konečné hodnoty vakua od 75 do 1 mbar a maximálního průtoku až 138 l / min.

Klíčové parametry membránových vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 0,35 m3/h do 15 m3/h
 • Max. vakuum: od 1 - 75 mbar (abs)
 
 
 

Uplatnění scroll vývěv v průmyslu:

 • laboratorní aplikace, kde je potřeba vytvořit suché bezolejové vakuum
 • vakuová filtrace pro přípravu vzorků v mikrobiologii
 • procesy analytické chemie
 • odplyňování a rotační odpařování
 • zdroje vakua pro laboratorní vakuové pece a trouby
 • podpůrné vývěvy pro turbo molekulární čerpadla

  Další příklady využití memránových vývěv naleznete zde
   
 

 

Hledáte technologii, která pro vysoký průtok?

Pro práci ve vysokém tlaku jsou ideální dmychadla. Doporučujeme tyto technologie:

Hledáte technologii, která pro vysoký tlak?

Pro práci ve vysokém tlaku jsou ideální kompresory. Doporučujeme tyto technologie:

Dodáváme a servisujeme vakuové technologie těchto značek:

BuschBeckerRietschleLeyboldKinney-TuthillPompe TravainiRobuschi,Sterling SIHIEffepizeta, Atlas Copco, Welth lmvac, Pedro Gil, Mann, Solberg, Puma, Fezer, RT, Gev, Pico, Orfe, Nero a dalších značek předních světových výrobců vakuových technologií.

Služby VAKUUM BOHEMIA s.r.o.:

Servis vakuové techniky:

  Obchodní oddělení
 

+420 567 322 487
 

Technická podpora
 

+420 567 322 487
 

Servisní technici
 

+420 567 330 556
 


Úvod   |   Produkty   |   Služby   | Eshop  |   Dodavatelé   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty


copyright © 2019 - VAKUUM BOHEMIA, s.r.o., Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava