Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vakuové systémy

Vakuové systémy a řešení na míru

Vakuové systémy jsou složitější celky, které slouží ke generování vakua nebo podtlaku. Systémy obvykle  vytváří vakuum pro celý výrobní závod, výrobní halu nebo skupinu strojů, které ho potřebují. Samotné systémy se skládají z několika vývěv, řízení a příslušenství. Vakuové systémy se označují jako centrální vakuové systémy, nebo také vakuové stanice.

Vakuové systémy jsou navrženy individuálně pro konkrétní aplikaci. Kombinují odlišné technologie pro generování vakua tak, aby dosáhly optimální funkce, dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti.

Pro každou aplikaci se hodí jiný typ vakuové pumpy nebo dmychadla. Jeden centrální vakuový systém se obvykle skládá z komponent a příslušenství od různých výrobců. Při návrhu vakuových centrál hledíme zejména na dlouhodobý a bezporuchový provoz. Jednotlivé komponenty a výrobce zařízení volíme dle našich zkušeností a vhodnosti pro konkrétní aplikaci.

Vakuové systémy dodáváme v různých materiálových provedeních. Od litinového, nerezového až po titanové v závislosti na pracovním prostředí. Tj. i pro řešení, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

Naši konstruktéři a technici vždy důsledně zvažují všechny vaše požadavky, aby navrhli systém šitý přesně na míru vašemu provozu. Během návrhu vakuového systému bereme v potaz proměnné procesu, konkrétní měření, speciální požadavky a faktory prostředí, abychom zaručili optimální výkon systému.

Účinný vakuový systém vyžaduje podrobné pochopení všech faktorů ovlivňujících výběr vakuových technologií a zkušenosti při navrhování. Všechna vakuová řešení jsou založena na spolehlivém a ověřeném designu. Mohou být přizpůsobeny na míru tak, aby byla vždy zaručena kvalita a výkon.

Nabízíme řešení, které vám poskytne provozní dokonalost a maximální životnost.

Nabízíme tato vakuová řešení:

Centrální
vakuové systémy

 

Vakuové
sestavy

 

Jednoúčelové
vakuové stroje

 

Laboratorní vakuové systémy

Centrální vakuové systémy   Vakuové sestavy   Jednoúčelové vakuové stroje   Laboratorní vakuové systémy
             
Centrální vakuový systém je jedna sestava, která slouží pro několik odběrných míst vakua, a kde je vakuum generováno na jednom místě.   Vakuové sestavy a čerpací stojany jsou kombinací jedné nebo více vývěv s dalšími komponenty umístěnými na společném rámu.   Jednoúčelové vakuové stroje jsou navrhovány na míru k předem danému specifickému účelu. Například pro odsávání, plnění nebo filtrování.   Chemicky odolné vakuové systémy, turbomolekulární vývěvy, difuzní vývěvy a další technika pro generování laboratorního vakua.


 

Návrh designu vakuového systému

Na základě vaší specifikace vám nabídneme buď standardizované řešení, nebo inovativní řešení na míru vašim požadavkům.

Při návrhu vakuového systému:

 • Porovnáme požadavky s obdobnými aplikacemi a získáváme podpůrné informace od výrobců ze zahraničí.
 • Spočítáme, na základě našich zkušeností, rychlost evakuace, maximální vakuum, rychlost šíření vakua a spotřeby elektrické energie + další parametry systému.
 • Vám navrhneme všechny komponenty vakuového systému včetně vývěv, řízení, filtrace, ventilů a systému obsluhy a údržby. 
 • Provedeme výpočet průměrů potrubí, vypočteme tlakové ztráty, rychlost šíření vakua, doby evakuace z potrubí a navrhneme potrubní trasy.
 • Navrhneme schéma zapojení řízení, schéma elektroinstalace, popis řízení a procesní popis algoritmů.
 • Nabídneme cenu za termíny realizace vakuového systému na klíč.

Realizace vakuového systému na klíč

Po návrhu vakuového systému a odsouhlasení ceny zákazníkem provedeme jeho dodávku.

Při realizaci vakuového systému provádíme:

 • Dle projektové dokumentace dodáme vakuový systém, propojíme dodané díly a zprovozníme.
 • Jsme přítomni po po instalaci systému jsme přítomni při provozní zkoušce funkčnosti jednotlivých jednotlivých částí. Během tohoto provozu změříme parametry a výkon celého systému.
 • Se vakuová sestava či jednoúčelový stroj Po po zkoušce provozu se vakuová sestava či jednoúčelový stroj napojí k odběrným místům a vše se otestuje ve zkušebním provozu. Následně se zahájí výroba v ostrém provozu. 
 • Zaškolíme obsluhu, poté zaškolíme jak systém používat, a jak provádět údržbu. Předáme jí kompletní provozní dokumentaci (certifikáty, výchozí revize, pasporty, prohlášení o shodě).
 • Zajišťujeme záruční a pozáruční servis zařízení na místě u zákazníka.
 • Provádíme preventivní a havarijní opravy zařízení. 
 • Dodáváme materiál pro provoz a údržbu vakuového zařízení.

Služby VAKUUM BOHEMIA s.r.o.:

Proč vakuové řešení od nás?

 • Máme 20 let zkušeností s dodávkou vakuových systémů.
 • 7 z 10 největších firem v České Republice jsou naši zákazníci.
 • Dodali jsme již více než 10 000 strojů.
 • Mezi naše zákazníky patří více než 2000 společností.
 • Zkušený servisní tým a tým aplikačních inženýrů.
 • Nabízíme kompletní služby od projekce až po provozní servis.
 • Projekce, dodávka, servis od jedné společnosti.

Použití vakuových systémů, sestav, centrál a vakuových zařízení v praxi

 • Vakuové systémy zajištují podtlak do pneumatických dopravních systémů granulátů nebo prášků.
 • Vakuové systémy jsou také běžnou součástí zařízení pro balící systémy, baličky, tavičky a masírky.
 • V průběhu chirurgických zákroků, či při sterilizaci, a pro aspirační aplikace, je nutné pravidelně odsávat kapaliny a výpary. Operační sály, zubní ordinace, JIP, pohotovostní místnosti a centra intenzivní péče mají různé požadavky na sání. Aby sací zařízení nemuselo být v každé místnosti, je vedeno pomocí vakuových rozvodů z jednoho místa – centrální vakuové stanice. Její součástí je centrální vakuový systém, který zajištuje systematický rozvod podtlaku do všech oddělení. Centrální vakuový systém se tak uplatní nejen v nemocnicích a zubních ordinacích, ale i ve výzkumných laboratořích, kde jsou požadavky na čistotu vzduchu také velmi vysoké.
 • Při výrobě papíru je potřeba přepravit a oddělit pelety od granulátů, separovat hobliny, piliny a jiné sypké materiály. Dále pak odvodňovat, sušit buničinu, lisovat a odstraňovat vodu z papírenských strojů. Tyto činnosti zajištují vakuové systémy.
 • Pro chod tvářecích strojů a pneumatických lisů je tlak a podtlak zásadní. Vakuové systémy mají za úkol jeho řízení.
 • Vakuové systémy bývají nedílnou součástí odpadních systémů. Využívají se zde pro likvidaci odpadních vod, zpětné promývání, nebo pískové filtrování.
 • Odsolování je proces, při kterém dochází k odstraňování soli z mořské nebo brakické vody. Vakuové systémy jsou součástí odsolovacího zařízení.
 • Vakuové systémy bývají součástí zařízení pro testování komponentů termojaderného fúzního reaktoru. Jejich funkcí je odhalení netěsností.
 • CNC stroje vyžadují tlak a podtlak pro upínání obrobků. Vývěvy ho vytváří a vakuové systémy ho řídí.
 • V těžařském průmyslu je při těžbě ropy a zemního plynu potřeba nasávat, filtrovat a odsávat kaly. Tlak a přetlak je v tomto případě nezbytný. Pro tyto účely se aplikují vakuové filtrační systémy.
  Obchodní oddělení
 

+420 567 322 487
 

Technická podpora
 

+420 567 322 487
 

Servisní technici
 

+420 567 330 556
 


Úvod   |   Produkty   |   Služby   | Eshop  |   Dodavatelé   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty


copyright © 2019 - VAKUUM BOHEMIA, s.r.o., Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava