Vakuum-Bohemia s.r.o
PRODUKTY > Vývěvy > Vodokružné vývěvy

Vodokružné vývěvy

Vodokružné vývěvy jsou určeny pro nejnáročnější aplikace. Jedná se o nejodolnější průmyslové vývěvy resistentní vůči nasátí nečistot. Vývěvy je možné také dodat v celonerezovém provedení AISI 304, AISI 316, AISI 316Ti nebo DUPLEX. Vývěvy jsou chlazeny protékající vodou. 

Pro aplikace se silně znečištěným nebo agresivním mediem se používá průtočný systém, kde voda vývěvou protéká. Pro ostatní aplikace se používá systém, kde voda částečně nebo plně recirkuluje. Systémy pro plnou recirkulaci eliminují potřebu průběžného doplňování pracovní kapaliny.

Princip vodokružných vývěv

Vzduch (nebo plyn) vstupuje sacím otvorem do statoru, kde je uzavřen mezi dvěma lopatkami oběžného kola. Oběžné kolo se utěsní kapalinovým prstencem. Otáčením oběžného kola se objem plynu mezi lopatkami zvyšuje a dochází k tvorbě vakua. S přechodem k výfuku objem plynu klesá a dochází ke kompresi. Komprese pokračuje do okamžiku, kdy plyn odchází výstupním otvorem z vývěvy. Se vzduchem (nebo plynem) z vývěvy odchází malé množství těsnicí kapaliny. Hřídel je utěsněna jednoduchou, nebo dvojitou mechanickou ucpávkou.

 

Parametry vodokružných vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 30 m3/h do 37 000 m3/h
 • Výkon motoru: od 0,75 kW do 680 kW
 • Max. vakuum: 33 mbar (abs)
 • průtočné, systémy pro částečnou recirkulaci a systémy pro plnou recirkulaci
  

Výhody kapalinokružných vývěv:

 • vysoce odolné vůči nečistotám
 • robustní a odolné
 • bez potřeby servisu po mnoho let
 • možnost celonerezového provedení
 • možnost ATEX provedení

Vodokružné vývěvy podle výkonu a použití:

   

Kompaktní vodokružné vývěvy

 

 

 

Kompaktní vodokružné vývěvy do 500 m 3 /h

 • Čerpací rychlost:  od 27 m3/h do 500 m3/h
 • Max. vakuum:  33 mbar (abs)
 • Výhody: kompaktní provedení, malé zástavbové rozměry, ekonomický provoz

Aplikace a příklady použití kompaktní vodokružné vývěvy:

 • Vývěva slouží jako zdroj kompaktního podtlaku integrovaný do průmyslových strojů.
 • Vývěva je ideální pro vakuové sušení a odsávání vlhkého vzduchu.
 • Ve zdravotnictví se uplatňuje při laboratorním odpařování a sterilizaci.
 • V dopravníkových a upínacích systémech se využívá k vakuové manipulaci.

  Další informace o kompaktních vodokružných vývěvách najdete zde ►
   
 

 

   

Univerzální vodokružné vývěvy

 

Univerzální vodokružné vývěvy

 • Čerpací rychlost: od 168 m3/h do 22 000 m3/h
 • Max. vakuum: 33 mbar (abs)
 • Výhody: maximální vakuum v jednom stupni, robustní s možností ATEX

Aplikace a příklady použití univerzální vodokružné vývěvy:

 • Vývěvy slouží k odsávání komor nebo uzavřených prostor.
 • Jsou zdrojem podtlaku při cyklické výrobě chemikálií nebo farmak. 
 • V chemickém průmyslu se vývěvy používají pro čerpání agresivních plynů a výparů.
 • Při výrobě plastů se vývěvy využívají k odsávání a rekuperaci plynů.

  Další informace o univerzáních vodokružných vývěvách najdete zde ►
   
 

 

 

 

 

 

 

Vodokružné kompresory

Zařízení je navrženo pro provoz v náročných podmínkách výrobních závodů. Kompresory
jsou ideální pro transport plynů.

 • Čerpací rychlost: od 30 m3/h do 210 m3/h
 • Rozsah výtlaku: 2,3 bar abs.
 • Výhody: tichý provoz, vysoký výkon, dlouhá životnost a nízká spotřeba vody a energie

Aplikace a příklady použití vodokružných kompresorů:

 • přetlak
 • transport plynů
 • vakuová filtrace
 • mlékárny
 • transport plynů
 
 • čištění odpadních vod
 • provzdušňování
 • vakuové sušení
 • odpařování
 • sanace půdy

         Další informace o modelech vodokružných kompresorů naleznete zde ►
 

 

 

   

 

Dvoustupňové vodokružné vývěvy

 

 

 

Dvoustupňové vodokružné vývěvy

 • Čerpací rychlost: od 145m3/h do 616 m3/h
 • Max. vakuum: max.vakuum 33 mbar (abs)
 • Výhody: ideální pro kontinuální práci v tlaku od 33 mbar(abs) do 200 mbar(abs)

Aplikace a příklady použití dvoustupňové vodokružné vývěvy:

 • V chemickém průmyslu slouží pro vakuovou destilaci.
 • V elektrárenském průmyslu pro odsátí vzdušniny z kondenzátoru nebo odsíření.
 • V těžařském průmyslu se vývěvy uplatní při filtraci minerálních kalů a destilaci.
 • V elektrotechnickém průmyslu zajišťují sušení laků, či odplyňování suspenzí.

  Informace o modelech dvoustupňových vodokružných vývěvách naleznete zde ►
   
 

 

   

 

 

 

 

Velkoobjemové vodokružné vývěvy

 • Čerpací rychlost:  od 4 800 m3/h do 38 000 m3/h
 • Max. vakuum:  
  • 33 mbar(abs) nebo 160 mbar(abs)
 • Výhody: vysoký výkon, robustní a efektivní řešení, odolné vůči nečistotám

Aplikace a příklady použití velkoobjemové vodokružné vývěvy:

 • V energetice se vývěvy používají pro odsátí kondenzátoru.
 • V cukrovarnictví je nalezneme ve výparníku cukru a vakuových filtrech.
 • V chemickém průmyslu vývěvy slouží pro frakční destilaci.
 • V těžařském průmyslu pro odsátí a transport agresivních plynů.

  Informace o modelech velkoobjemových vodokružných vývěv najdete zde ►
   
 

 

   

Systémy recirkulace oběžné kapaliny

Systémy recirkulace oběžné kapaliny

Vodokružnou vývěvu je možné doplnit o systém recirkulace oběžné kapaliny. Systém může být jednoduchý pro nenáročné aplikace, nebo může obsahovat řídící rozvaděč pro plně autonomní provoz. Chlazení systému je zajištěno přitékající vodou, napojením okruhu chladící vody nebo vzduchem.

Dodáváme tyto systémy:

 

Služby VAKUUM BOHEMIA s.r.o.:

Servis vakuové techniky:

Dodáváme a opravujeme vodokružné vývěvy těchto značek:

 

Oblasti použití:

Využití vodokružných vývěv v praxi:

 • potravinářství nachází uplatnění například pro odsávání vzduchu v plnicích linkách a odsávačkách nečistot. Při výrobě potravin a nápojů vodokružné vývěvy používají pro destilaci, karbonaci, fermentaci a krystalizaci. 
 • lihovarech se používají v plnících stanicích pro odpařovánídestilacidehydratacifermentaci, tenké frézování i v procesu mletí suché kukuřice. Největší uplatnění vodokružné vývěvy mají však jako zdroj podtlaku ve vakuových balících strojích.
 • těžařském průmyslu nachází uplatnění při filtraci minerálních kalů, těžbě ropy a plynu. Využití také najdou ve vakuové destilaci v rafinérských zařízeních.
 • Zdravotnictví využívá vývěvy na sterilizaci zdravotnických nástrojů, kdy je potřeba odsát prostor sterilizační komory před samotnou sterilizací.
 • Kovové součástky musí být v automobilovém průmyslu naprosto čisté a bez oleje. V sušení a odmaštění výrobků mají vodokružné vývěvy své nezastupitelné místo při odsávání vody a nečistot.
 • Tato vakuová technologie se uplatňuje v chemickém průmyslu při procesu vakuová frakční destilace. Vodokružné vývěvy se zde využívají i pro čerpání výbušných plynů (v provedení ATEX).
 • Při výrobě plastů nacházejí uplatnění jako komponenty vakuových systémů tvářecích strojů pro vakuové tvarování termoplastů. Aplikují se při přepravě nebezpečného odpadu a v systémech pro zpětné získávání par.
 • dřevozpracujícím a papírenském průmyslu se využívají ve vakuových upínacích systémech pro manipulaci s papírem a tiskovými deskami. Používají se běžně i ve vakuových sušičkách pro sušení dřeva a pro lisování výrobků z papíru.
 • Vodokružné vývěvy mají své místo i ve stavebnictví při pokládkové mechanizaci, kde jsou zdrojem podtlaku vakuových manipulátorů, dále pak při vytlačování cihel, cementování a sanaci půdy.
 • V zemědělství se vodokružné vývěvy aplikují í v zemědělských strojích pro hnojení. Také při odsávání znečištěných směsí vzduchu, vodních par a znečištěných plynů.
 • Ve farmaceutickém průmyslu jsou vodokružné vývěvy použity při prosakování látek přes filtry, vakuové destilaci a výrobě léčiv samotných. Vývěvy mohou čerpat agresivní látky.
 • Ve výrobě elektronických součástek je vakuum nezbytné. Vývěvy suší laky, odplyňují suspenze a hrají roli v dalších výrobních procesech při výrobě baterií.
 • Při výrobě keramických materiálů  vakuum slouží pro zkompaktnění zhutnění prefabrikovaných produktů. V některých případech se aplikují vývěvy olejokružné.
  Obchodní oddělení
 

+420 567 322 487
 

Technická podpora
 

+420 567 322 487
 

Servisní technici
 

+420 567 330 556
 


Úvod   |   Produkty   |   Služby   | Eshop  |   Dodavatelé   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty


copyright © 2019 - VAKUUM BOHEMIA, s.r.o., Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava