Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCI > BUSCH

Vakuové technologie BUSCH

Zajišťujeme prodej a servis vývěv BUSCH. V roce 1998 se stali zakladatelé naší společnosti prvním distributorem BUSCH v České republice a založili servisní středisko v Jihlavě. Jsme nejstarším prodejcem vývěv BUSCH v České republice. Zaměřujeme se zejména na výstavbu vakuových systémů, opravy a repase vývěv BUSCH. Svojí působností pokrýváme Českou republiku a Slovensko.

Dodáváme a servisujeme tyto technologie BUSCH:

Olejové vývěvy BUSCH R5

Olejové vývěvy BUSCH R5

Olejové vývěvy řady R5 jsou nejrozšířenější vývěvou BUSCH. Disponují čerpací rychlostí od 4m3/h do 1600 m3/h a dokáží vytvořit vakuum až 0,1 mbar(abs).

Klíčové parametry olejových rotačních vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 4 m3/h do 1 600 m3/h
 • Max. vakuum: 0,1 mbar
 
 
 

Využití olejových rotačních vývěv BUSCH R5 v praxi:

 • Vývěvy BUSCH R5 bývají často součástí manipulačních strojů, obráběcích strojů, plastových vstřikolisů nebo zdrojem podtlaku pro pneumatické dopravníky a roboty. Uplatní se zejména ve strojírenství, ale i v automobilovém průmyslu.
 • leteckém a kosmickém průmyslu se využívají kompozitní materiály, které se vyrábí ve vakuu. Vakuum umí vytvářet právě vývěvy BUSCH R5.
 • Technologie BUSCH R5 se uplatní také v potravinářství, kde se používá pro vakuové balení a konzervaci potravin.
 • Vývěvy BUSCH R5 se aplikují tam, kde je potřeba vytvořit průmyslové vakuum.

  Seznamy modelů olejových rotačních vývěv  technologie BUSCH R5 naleznete zde ►
     

 

Grafitové vývěvy BUSCH SECO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezolejové vývěvy a kompresory BUSCH SECO

Kompaktní suchoběžné vývěvy BUSCH SECO  se promazávají otěrem grafitových lamel. Dají se použít jako vývěvy, kompresory, nebo mohou být použity pro vakuotlaké aplikace. Vývěvy jsou optimální pro provozy, kde je požadován vyfukovaný vzduch absolutně bez oleje. Bezolejovou vývěvu a kompresor je možné nasadit v nepřetržitém provozu.

Klíčové parametry bezolejových vývěv SECO:

 • Čerpací rychlost: od 3 m3/h do 40 m3/h
 • Vakuum: 150 a 120 mbar

Využití grafitových vývěv BUSCH SECO v praxi:

 • Uplatnění najdou téměř ve všech odvětvích, počínaje strojírenstvím a automobilovým průmyslem, přes elektrotechnický průmysl, potravinářství, až po tiskařský průmysl.
 • Suchoběžné grafitové vývěvy SECO se používají pro vytváření podtlaku nebo odsávání.
 • Vakuová technologie SECO je dominantní technologií pro vakuové upínání a vakuovou manipulaci.

Klíčové parametry grafitových kompresorů SECO:

Grafitové kompresory řady SECO SD se používají pouze pro dodávku stlačeného vzduchu.

 • Čerpací rychlost: od 10 m3/h do 40 m3/h
 • Max. přetlak: +1 bar

Využití bezolejových kompresorů BUSCH SECO v praxi:

 • Grafitové kompresory se uplatňují při aeraci, dále také pro zásobování, míchání kyslíku a sedimentů, větrání čistících nádrží a zpětný proplach filtrů. Své místo proto najdou i malých čističkách odpadních vod (ČOV).
 • V zemědělství se uplatní při přepravě granulátů a pneumatické dopravě. Grafitové kompresory zde slouží jako zdroje přepravního vzduchu.
 • tiskařském průmyslu se používají vakuotlaké aplikace pro uchopování a zároveň foukání při manipulaci s listy papíru.

  Modely grafitových vývěv a kompresorů BUSCH SECO naleznete zde ►
   
 

 

Zobákové vývěvy BUSCH MINK

Zobákové vývěvy BUSCH MINK

Zobákové vývěvy BUSCH MINK jsou bezolejové vývěvy, které vytváří vakuum rotací dvou zobákových rotorů. Vývěvy dosahují max. vakua 20 - 250 mbar a čerpací rychlosti až 1000 m3/h. Vývěvy MINK jsou efektivní a mají nízké provozní náklady.

Klíčové parametry zobákových vývěv MINK:

 • Čerpací rychlost: až 1000 m3/h
 • Max. vakuum: 250 mbar
 
 
 

Využití zobákových BUSCH MINK vývěv v praxi:

 • dřevozpracujícím průmyslu tato vakuová technologie plní svou funkci při vakuovém upínání. Vývěvy jsou součástí lisovacích strojů a dýhovacích lisů.
 • Při výrobě plastů se technologie MINK se používají pro pneumatickou dopravu (např. plastických granulí a sypkých materiálů), pro odsávání vstřikovacích forem.
 • potravinářském průmyslu tyto vývěvy přepravují tekoucí potraviny a přísady do potravinářských strojů. Zajišťují vakuum pro procesy balení za tepla a průmyslovým robotům poskytují podtlak pro přísavky k upínání a manipulaci s balenými předměty.
 • Ve zdravotnictví vývěvy MINK dodávají vakuum do operačních sálů nemocnic a jiných zdravotnických zařízení.

  Modely zobákových vývěv BUSCH MINK naleznete zde ►
     

 

Dmychadla BUSCH SAMOS

Dmychadla BUSCH SAMOS

Dmychadla s bočním kanálem BUSCH SAMOS využívají laminárního proudění k vysokému toku vzduchu až 1400 m3/h. Dmychadla jsou používaná v čistírnách odpadních vod nebo ve výrobních aplikacích, kde je zapotřebí nízký přetlak nebo nízký podtlak.

Jsou zdrojem vzduchu pro sušení, ofuk, odfuk a odsávaní.

Dodáváme je v jednostupňové a dvoustupňovém provedení.

Klíčové parametry dmychadel BUSCH SAMOS:

 • Čerpací rychlost: od 48 m3/h do 1 200 m3/h
 • Výkon motoru: od 0,1 kW do 25 kW
 • Max. podtlak: - 0,5 bar
 • Max. přetlak: + 1 bar
 
 
 

Příklady využití dmychadel BUSCH SAMOS v praxi:

 • Dmychadla SAMOS se nacházejí v centrálních vysavačích, kde slouží jako zdroje podtlaku pro centrální sání.
 • Ve vodním hospodářství se uplatní při odvzdušňování čistících vodních nádrží. Aplikují se do aeračních systémů ČOV, kde provádí provzdušňování.
 • Využívají se v chemickém průmyslu se pro transport procesních  plynů (s ATEX).

  Seznam modelů dmychadel BUSCH SAMOS naleznete zde ►
     

 

Vodokružné vývěvy BUSCH DOLPHIN

Vodokružné vývěvy BUSCH DOLPHIN

Vodokružné vývěvy jsou zařízením pro vytváření nebo zvyšování vakua v menších podtlakových systémech. Mohou odsávat vzduch, plyny i malé množství par. Vývěvy se vyznačují vysokou účinností, spolehlivostí a nenáročnou údržbou.

Klíčové parametry vodokružných vývěv BUSCH DOLPHIN:

 • Čerpací rychlost: od 25 m3/h do 10 900 m3/h
 • Max. vakuum: 33 mbar
 
 
 

Využití olejových rotačních vývěv v praxi:

 • potravinářství se technologie BUSCH DOLHIN používá pro destilaci, karbonaci, fermentaci a krystalizaci. V lihovarech se využívá v plnících stanicích. Slouží také jak zdroj podtlaku ve vakuových balících strojích.
 • těžařském průmyslu vodokružné vývěvy nachází uplatnění při filtraci minerálních kalů v rafinérských zařízeních.
 • Ve zdravotnictví vývěvy BUSCH DOLPHIN dodávají podtlak pro sterilizaci zdravotnických prostředků.
 • dřevozpracujícím a papírenském průmyslu jsou vývěvy BUSCH DOLPHIN součástí vakuových sušiček, lisovacích strojů a vakuových upínacích systémů.
 • Vodokružné vývěvy BUSCH se uplatní i stavebnictví, kde bývají zdrojem podtlaku vakuových manipulátorů a zemědělských strojů.

  Seznam modelů vodokružných vývěv BUSCH DOLPHIN naleznete zde ►
     

 

Šroubové vývěvy BUSCH COBRA

Šroubové vývěvy BUSCH COBRA

Šroubové vývěvy BUSCH COBRA jsou bezolejové vývěvy, které umí vytvářet hluboké vakuum až 0,05 mbar a čerpací rychlost až 720 m3/h. Vývěvy mohou mít ATEX certifikaci, proto jsou vhodné i pro použití v chemickém průmyslu.

Klíčové parametry šroubových vývěv BUSCH COBRA:

 • Čerpací rychlost: od 110 m3/h do 2 000 m3/h
 • Max. vakuum: 0,05 mbar
 
 
 

Využití šroubových vývěv BUSCH COBRA v praxi:

 • Tyto šroubové vývěvy najdou uplatnění zejména v chemickém průmyslu, kde se nalézají ve filtračních systémech pro vakuovou destilaci, filtraci a separaci plynů.
 • Ve farmaceutickém průmyslu jsou šroubové vývěvy COBRA často součástí vakuových sušiček. Jsou zde zdrojem podtlaku pro vakuové sušenídestilaci a odpařování.
 • elektrotechnickém průmyslu se využívají pro vakuové napařování, naprašování kovů, elektrolytické pokovování a povlakování.
 • potravinářství se používají v procesu vakuové balení, kde mohou být tyto šroubové vývěvy součástí vakuových balících strojů a zařízení.

  Seznam modelů šroubových vývěv BUSCH COBRA naleznete zde ►
     

Služby VAKUUM BOHEMIA s.r.o.:

Zázemí pro servis vakuové techniky BUSCH:

 • tým servisních techniků
 • tým inženýrů pro návrh vakuových systémů
 • sklad vývěv BUSCH k zapůjčení
 • sklad náhradních dílů pro vývěvy BUSCH
 • sklad příslušenství a ostatních dílů
 • testovací a měřicí zařízení pro vývěvy
 • průmyslová myčka pro ekologické čištění vývěv

Servis, opravy a díly pro vývěvy BUSCH

 • Provádíme servis všech vývěv a dmychadel BUSCH.
 • Zajištujeme generální opravy a repase vývěv BUSCH.
 • Servis vakuových zařízení u zákazníka.
 • Skladem jsou k dispozici nejpoužívanější náhradní díly a příslušenství vakuových technologií BUSCH.
 • Půjčujeme vývěvy BUSCH s čerpací rychlostí do 630 m3/h.
 • Naše zásilková služba denně doručuje našim zákazníkům spotřební díly, filtry, těsnění i oleje pro vývěvy BUSCH.

Vakuové systémy s vývěvami BUSCH

Naše společnost od roku 1998 navrhuje a dodává centrální vakuové systémy s vývěvami BUSCH. Vakuové systémy obsahují vývěvy, posilovací vývěvy, zásobníky vakua, řízení vývěv, filtry, separátory, systém ventilů a potrubí.

Dodáváme tato vakuová řešení:

  Obchodní oddělení
 

+420 567 322 487
 

Technická podpora
 

+420 567 322 487
 

Servisní technici
 

+420 567 330 556
 


Úvod   |   Produkty   |   Služby   | Eshop  |   Dodavatelé   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty


copyright © 2019 - VAKUUM BOHEMIA, s.r.o., Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava