Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCI > ULVAC

Vakuové technologie ULVAC

ULVAC Technologies, Inc. je mezinárodní korporace původem z Japonska, která navrhuje, vyrábí a prodává vakuovou techniku pro průmyslové a laboratorní aplikace. Sortiment této společnosti zahrnuje vývěvy, vakuové měrky, hledače netěsností, automatické testovací systémy, vybavení pro výrobu elektroniky a vybavení pro lepení optiky. My se specializujeme pouze na dodávku, servis a opravy vakuové techniky.

Dodáváme a servisujeme tyto vakuové technologie ULVAC:

Suchoběžné šroubové vývěvy ULVAC

Suchoběžné šroubové vývěvy ULVAC série CR

Suchoběžné šroubové vývěvy ULVAC série LR/HR/UR

 

 

Suchoběžné šroubové vývěvy ULVAC

Nabízíme tyto modelové řady:

ULVAC LS je inovativní šroubová suchoběžná vývěva, která je opatřena dvojicí kuželovitě tvarovaných ocelových šroubů s proměnlivým stoupáním, což umožnuje čerpání v blízkosti atmosférického tlaku. Vývěva je až o 1/3 lehčí než běžná šroubová vývěva a je určena převážně pro čisté aplikace. Může však sloužit i jako předvývěva vakuových systémů.

ULVAC CR jsou vzduchem chlazené suchoběžné vývěvy určené pro čisté i mokré procesy. Zařízení jsou schopna odčerpat až 500 g/h vodní páry (nebo čistého plynu). Pro tyto vlastnosti jsou vhodné jako zdroj vakua pro vakuové sušičky, naprašovací zařízení a odpařovací systémy.

ULVAC série LR, HR a UR jsou speciálně konstruované suchoběžné vývěvy, které jsou určeny pro aplikace, kde je potřeba vytápěné plynové, nebo výfukové potrubí. Pro tuto schopnost jsou vyžadovány v PVD procesech a CVD povlakování. Mohou také sloužit i jako předvývěvy pro turbo molekulární a mechanické posilovací vývěvy.

ECO-SHOCK je příslušenství pro modely suchoběžných vývěv ULVAC LR / HR / UR. Zařízení umožňuje snížit spotřebu energie až o 80 %. Podporuje čerpání vzduchu, dusíku a inertních plynů jako je například argon. Připojuje se k výfukovému potrubí.

Mezi typické využití suchoběžných vývěv patří:

 • vakuové napařování
 • vakuové rozprašování
 • čerpání páry a těžkých plynů
 • obecné průmyslové procesy
 • vymrazování
 • vakuové sušení
   
 
 • čerpání čistých plynů
 • vakuové nanášecí zařízení
 • rotační výparníky
 • procesy tepelného zpracování
 • zpracování procesních plynů
 • PVD a CVD procesy

Bližší informace o suchoběžných vývěvách ULVAC
 

 

 

Laboratorní mini vývěvy ULVAC DTC

Membránové mini vývěvy ULVAC DAU/DTU

Suchoběžné scroll vývěvy ULVAC DISL

 

 

 

Mini vývěvy ULVAC

Nabízíme tyto modelové řady:

ULVAC DTC jsou malé vývěvy určené pro laboratorní použití. Všechny kontaktní díly jsou vyrobeny z PTFE nebo FPM, což umožňuje čerpání korozivních plynů. K dispozici jsou ve čtyřech provedeních s rychlostí čerpání od 20 do 240 litrů / min. Mezi klíčové výhody patří chemická odolnost, jednoduchá údržba a nízká cena.

ULVAC DA je malá univerzální suchoběžná vývěva vhodná pro celou řadu laboratorních aplikací od manipulace s destičkami, až po nekorozivní laboratorní čerpací potřeby. Zařízení umožnuje regulaci čerpací rychlosti.

Membránová mini vývěva ULVAC DAU / DTU nabízí vysoké vakuum s čerpacími rychlostmi až 23 l / min při 60 Hz. K dispozici je ve dvou provedeních. Model DTU - odolný proti korozi a tvrdým plynům. Vývěvu lze použít i jako předvývěvu pro turbomolekulární vývěvu.

ULVAC DAP jsou malé vývěvy určené pro různé jemné manipulační operace. Vývěvy obsahují gumovou membránu, která umožnuje velmi čisté a bezolejové vakuové prostředí. Vývěvy DAP jsou k dispozici ve čtyřech provedeních s rychlostí čerpání od 6 do 18 l / min.

Mini vývěvy ULVAC DOP jsou ideální zdroje vakua pro vakuová sklíčidla, pinzety a další automatické manipulační aplikace. K dispozici jsou v provedeních s rychlostí čerpání od 44 l/min do 140 l/min.

ULVAC DIS je univerzální „dvojitě ovinovaná“ vývěva, která dosahuje vysoké úrovně suchého vakua a pracuje při atmosférickém tlaku. Mezi její vlastnosti patří nízké vibrace, nízká hlučnost a vysoká rychlost čerpání. Vývěvu lze použít  jako samostatnou vývěvu nebo jako předvývěvu pro turbomolekulární vývěvu.

ULVAC DISL vytváří vakuum za pomoci speciálního spirálového mechanismu. To umožňuje vyšší čerpací rychlost, nižší konečný tlak, nižší spotřebu energie a méně hluku. Vývěvy dokáží vyvinout čerpací rychlost až 520 l/min.

Mezi typické využití mini vývěv patří:

 • rotační výparníky
 • odpařovací systémy
 • vakuové koncentrátory
 • vakuové filtrační systémy
 • systémy vakuového sušení
 • vakuová sklíčidla a vakuové pinzety
 • biochemická analýza
 • heliové detektory
   
 
 • odstředivky
 • analýza a vědecký výzkum
 • laserové technologie
 • optické přístroje
 • lékařské a farmaceutické zařízení
 • zdravotnické přístroje
 • sterilizátory
 • lékařské vybavení

Bližší informace o mini vývěvách ULVAC
 

 

 

Olejové rotační vývěvy ULVAC GCD

Olejové rotační vývěvy ULVAC VD

Olejové rotační vývěvy ULVAC PVD

 

 

 

Olejové rotační vývěvy ULVAC

Nabízíme tyto modelové řady:

ULVAC GHD je uzavřená rotační olejová vývěva s motorem připojeným přes magnetickou spojku. To zaručuje zamezení úniku z těsnění hřídele, což vede k prodloužení životnosti celého zařízení. Vývěva je navíc opatřena integrovaným zpětným ventilem na ochranu proti zpětnému toku oleje.

ULVAC GLD je vysoce spolehlivá a výkonná rotační olejová vývěva s přímým pohonem. Vyznačuje se nízkou hlučností a nízkými vibracemi. Vývěva je opatřena ochranou proti zpětnému toku oleje a plynovým předřadníkem pro zvýšení výkonu čerpání vodní páry.

ULVAC GCD je korozi odolná rotační olejová vývěva určená pro čerpání toxických a korozivních plynů a roztoků. K dispozici je ve třech provedeních s rychlostí čerpání od 50 do 200 l/min.

ULVAC VS jsou tichá vakuová řešení vhodná pro nepřetržitý provoz při vysokých tlacích. K dispozici jsou ve verzi s vodním, nebo vzduchovým chlazením. Vývěvy byly  navrženy speciálně pro provoz s nízkými vibracemi.

ULVAC VD jsou velkokapacitní olejové rotační vývěvy s tichým motorem a snadnou údržbou. Vývěva obsahuje systém nucené cirkulace oleje, který zajišťuje stabilní čerpací rychlost pod atmosférickým tlakem.

ULVAC PVD je kompaktní pásem poháněná rotační vývěva s vynikajícími vlastnostmi evakuace. Toto vakuové řešení vyniká nízkou vibraci, nízkým hlukem, snadnou údržbu a konzistentním čerpacím výkonem.

Mezi typické využití olejových rotačních vývěv patří:

 • héliové detektory netěsností
 • analytická zařízení
 • automatické testování netěsností
 • vakuové sušení
 • odpařování
 • naprašování
 • iontové pokovování
 • laboratorní přístroje
   
 
 • sušení vymrazováním
 • vakuové odplynění
 • vakuové balení
 • vakuové tvarování
 • vakuové pece
 • laboratorní přístroje
 • farmaceutický průmysl
 • polovodičový průmysl

Bližší informace o olejových rotačních vývěvách ULVAC
 

 

 

Vývěvy s rotačním pístem ULVAC PKS

 

Vývěvy s rotačním pístem ULVAC

Nabízíme tyto modelové řady:

ULVAC PKS jsou robustní olejové vývěvy s technologií rotačního pístu. Těleso zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitní slitiny, která poskytuje pevnost a odolnost proti otěru.

Demontáž a opětná montáž pro údržbu je jednoduchá, stejně jako kontrola výfukových ventilů.  Vývěvy jsou k dispozici pouze v jednostupňovém provedení.

Vývěvy dokáží vyvinout čerpací rychlosti od 96 do 420 m3/h (od 1600 do 7000 l/min).

Mezi typické využití pístových vývěv patří:

 • vakuové tepelné zpracování
 • odlévání kovů ve vakuu
   
 
 • sušení ve vakuu
 • vakuová destilace

Bližší informace o pístových vývěvách ULVAC
 

 

 

Rootsovy vývěvy ULVAC PMB-C

Rootsovy vývěvy ULVAC PMB-D

Rootsovy vývěvy ULVAC MBS

 

Rootsovy vývěvy ULVAC

ULVAC PRC je velkoobjemová mechanická posilovací vývěva pro čisté aplikace. Vývěva nepoužívá žádný olej v čerpací komoře, což přináší stabilní výkon i při odvádění vodní páry nebo rozpouštědel. Modely řady PRC-A jsou určeny pro univerzální, polovodičové a tekuté krystalové zobrazovací procesy, které vyžadují extrémní čistotu. Mechanické posilovače mohou zvýšit rychlost čerpání v rozmezí 10 kPa až 0,1 Pa.

Rootsovy vývěvy ULVAC PMB-D se uplatňují jako mechanické posilovače rychlosti čerpání a limitů vstupního tlaku. Všechny modely jsou vybaveny přímým pohonem a univerzálním elektromotorem, u kterého je možné měnit otáčky. Dle požadavků mohou být povrchy hlavních částí vývěvy opatřeny povrchovou úpravou, což zajistí odolnost proti korozi.

Modely UKVAC PMB-040C & 060C jsou vhodné pro velkoobjemové odsávání, které je vyžadováno vakuovými topnými zařízeními, jako jsou tavící pece, nebo vakuové simulační komory.

ULVAC MBS je malá kompaktní posilovací vývěva s motorem s magnetickou spojkou. Toto bezkontaktní těsnění snižuje spotřebu energie o 60 % a zajistí nulový unik oleje. Mezi výhody řešení patří malé rozměry, nízká hmotnost, odolnost proti korozi, tichý a plynulý chod a čisté vakuum.

Mezi typické využití Rootsových vývěv patří:

 • odpařování
 • iontové pokovování
 • analytické přístroje
 • testování netěsností
 • vakuové sušení a sublimace
 • vakuové plnění
   
 
 • evakuace plynů
 • tavící pece
 • CO2 plynové lasery
 • tepelné zpracování
 • vakuové systémy
 • aplikace simulují vesmír

Bližší informace o Rootsových vývěvách ULVAC
 

 

 

Difuzní vývěvy ULVAC PFL

 

 

 

 

 

 

 

Difuzní vývěvy ULVAC

Hledáte difuzní zařízení pro vysokorychlostní čerpání velkého množství plynu? Potřebujete dosáhnout extrémně vysokou rychlost čerpání? Hledáte vývěvu, které dokáže generovat vysoké a ultra vysoké vakuum?

Nabízíme tyto 3 modelové řady:

Difuzní vývěva ULVAC PBL dosahuje maximální rychlosti čerpání na úrovni 10–1 Pa. Tělesa modelů jsou vyrobena z ušlechtilé oceli, která eliminuje korozi a zajišťuje dlouhou provozní životnost.

Difuzní olejové vývěvy řady ULVAC PFL disponují spolehlivou konstrukcí s nízkým zpětným tokem provozní tekutiny a nízkými náklady na provoz. Vynikají vysokou a stabilní rychlostí čerpání. Jsou ideálním řešením pro velkoplošné vakuové zařízení, jako jsou vakuové pece.

Řada ULVAC ULK byla navržena speciálně pro aplikace a instalace, kde je omezena výška instalace vývěvy. Pouzdra čerpadel jsou vyrobena z nerezové oceli a vnitřní prvky parních potrubí jsou z hliníku.

Mezi typické využití difuzních vývěv patří:

 • plastové pokovování
 • metalurgické procesy
 • chemická výroba plastů
 • vakuové leptání
 • vakuové naprašování
 • vakuové napařování
   
 
 • analytické rozbory
 • povrchová analýza
 • hmotnostní spektrometrie
 • elektronové mikroskopii (SEM, TEM)
 • výzkum nanotechnologií
 • výzkum vysoké energie

Bližší informace o difuzních vývěvách ULVAC
 

 

 

Vývěvy s rotačním pístem ULVAC PKS

Héliové detektory netěsností HELIOT 900

Tento rychlý a všestranný vakuový detektor je navržen pro rychlé testování netěsností. Může být používán buď jako samostatná jednotka ve sniffer módu, nebo může být připojen k PLC systému jako součást integrovaného systému pro testování netěsností. Heliový detekto je dodáván v malém přenosném provedení s bezdrátovým tabletovým ovladačem.

 

 

 

 

 

Vývěvy s rotačním pístem ULVAC PKS

Systémy plazmového spalování

Při výrobě polovodičů je potřeba odstranit fotorezistivní lak z leptaných plošných spojů a elektronických součástek. To se provádí pomocí plazmového spalování. Při tomto PVD procesu vzniká popel, který je potřeba odsát. K tomuto účelu se používají systémy plazmového spalování.

Nabízíme prodej a servis plazmových spalovacích systémů ULVAC řady ENVIRO (ENVIRO 1Xa, ENVIRO 1Xa 2C a ENVIRO Optima) a řady Luminous NA (Luminous NA-8000, Luminous NA-1300 a Luminous NA-1500).

 

 

 

 

 

 

 

 

Servis a opravy vakuové techniky ULVAC

Zázemí pro servis vývěv ULVAC:

 • tým servisních techniků
 • tým inženýrů pro návrh vakuových systémů
 • sklad náhradních dílů
 • testovací a měřicí zařízení pro vývěvy
 • průmyslová myčka pro ekologické čištění vývěv

Proč zvolit nás?

 • 20 let zkušeností v oboru
 • 3 000 provedených generálních oprav
 • přes 5 000 servisních výjezdů
 • více jak 2000 spokojených zákazníků
 • více jak 10 000 položek skladem
 • pracujeme pro 7 z 10 největších firem v ČR

Co vám spolupráce s námi přinese?

 • zvýšení spolehlivosti výroby
 • urychlení výrobního procesu
 • snížení náročnosti údržby
 • snížení nákladů na servis a elektrickou energii
 • servis po celou dobu životnosti produktu
 • aplikační poradenství a troubleshooting
  Obchodní oddělení
 

+420 567 322 487
 

Technická podpora
 

+420 567 322 487
 

Servisní technici
 

+420 567 330 556
 


Úvod   |   Produkty   |   Služby   | Eshop  |   Dodavatelé   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty


copyright © 2019 - VAKUUM BOHEMIA, s.r.o., Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava