Vakuum-Bohemia s.r.o
VÝROBCI > RIETSCHLE

Vývěvy a dmychadla Elmo Rietschle (Gardner Denver)

Zajišťujeme prodej servis vakuových technologií Elmo Rietschle. Dále se zabýváme se generálními opravami a repasemi vývěv Rietschle. Tyto služby poskytujeme společnostem sídlícím v České republice a na Slovensku.

Dodáváme a servisujeme tato dmychadla a vývěvy Elmo Riestchle (GARDNER DENVER):

Grafitové rotační vývěvy Olejové rotační vývěvy Olejové rotační vývěvy

 

Olejové a bezolejové rotační vývěvy a kompresory Elmo Riestchle

Série V označuje olejové rotační vývěvy a bezolejové (grafitové) rotační vývěvy Rietschle (Gardner Denver). Olejové vývěvy dosahují max. vakua až 0,1 mbar a bezolejové vývěvy dosahují vakua až 120 mbar.

Klíčové parametry olejových rotačních vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 4 m3/h do 1 300 m3/h
 • Max. vakuum: 0,1 mbar

Klíčové parametry bezolejových rotačních vývěv:

 • Čerpací rychlost: od 3 m3/h do 130 m3/h
 • Max. vakuum: 150 mbar

Klíčové parametry bezolejových rotačních kompresorů:

 • Čerpací rychlost: od 3 m3/h do 130 m3/h
 • Max. přetlak: 1,5 mbar

Využití olejových a bezolejových rotačních vývěv a kompresorů ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Bezolejové vývěvy GARDEN DENVER jsou často používány v tiskařském průmyslu. Vývěvy jsou integrovány do tiskařských strojů.
 • Hlavní využití vývěv Elmo Rietschle je v automobilovém průmyslu. Zde se tyto technologie uplatňují jako zdroj tlaku a podtlaku pro manipulační roboty a manipulační techniku.
 • V dřevozpracujícím průmyslu se vývěvy GARDNER DENVER aplikují pro uchopovače klád, pneumatické lisy a další manipulační stroje.
 • V potravinářství tato vakuová technologie ELMO Rietschle slouží pro balení potravin. Zde jsou vývěvy běžnou součástí balících strojů, nebo vakuových sušiček.
 • V zemědělství se grafitové kompresory GARDNER DENVER uplatní při pneumatické přepravě obilí a granulátů do sil, jako zdroje přepravního vzduchu.

  Seznamy modelů rotačních vývěv a kompresorů ELMO RIETSCHLE naleznete zde
   
 

 

zobákové vývěvy Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobákové vývěvy a kompresory Elmo Rietschle

Zobákové vývěvy a zobákové kompresory Rietschle řady C jsou absolutní špičkou ve své oblasti. Vývěvy dosahují vakua až 80 mbar a kompresory přetlak až +2 bar. Jejich čerpací rychlost je od 60 do 1000 m3/h

Klíčové parametry zobákových vývěv Elmo Rietschle:

 • Čerpací rychlost: od 60 m3/h do 1000 m3/h
 • Max. vakuum: 0,6 mbar

Klíčové parametry zobákových kompresorů Elmo Rietschle:

 • Čerpací rychlost: od 56 m3/h do 500 m3/h
 • Max. přetlak: 2,2 mbar

Využití olejových a bezolejových rotačních vývěv a kompresorů ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Zobákové vývěvy se používají pro vakuové upínací systémy a vakuovou manipulační techniku. Jsou zdrojem vakua pro zdvihací systémy. Vývěvy se využívají v tiskařském průmyslu ve speciálně upravené podobě pro tiskařské stroje, které mají vakuotlaké provedení.
 • Ve zdravotnictví je zapotřebí podtlaku k odsátí plynu používaného při anestezii. Zobákové vývěvy GARDNER DENVER zde slouží jako zdroje podtlaku v centrálních odsávacích vakuových stanicích. 
 • V zemědělství najdou zobákové kompresory GARDNER DENVER uplatnění při provzdušňování a sanaci půdy. Bývají součástí zemědělských strojů.
 • Zobákové vývěvy Elmo Rietschle se běžně aplikují při aeraci odpadních vod v čističkách odpadních vod (ČOV).

  Seznamy modelů zobákových vývěv a kompresorů ELMO RIETSCHLE naleznete zde
   
 

 

Dmychadla Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dmychadla Elmo Rietschle

Dmychadla s bočním kanálem Elmo Rietschle (Siemens) dosahují přetlaku maximálně 1 bar, podtlaku maximálně - 0,7 bar a průtoku až 880 m3/h. Dmychadla dodáváme v jednostuňovém, dvoustupňovém i třístupňovém provedení.

Klíčové parametry dmychadel Elmo Rietschle:

 • Čerpací rychlost: od 50 m3/h do 2100 m3/h
 • Max. podtlak: -0,7 bar
 • Max. přetlak: 1 bar

Využití dmychadel ELMO RIETSHLE v praxi:

 • V papírenském a dřevozpracujícím průmyslu dmychadla ELMO plní funkci při transportu, sušení papíru, nebo při zvedání a přidržování kovolistů pomocí vakuového odsávání. Dmychadla jsou zdrojem pohybu materiálu u pneumatických dopravníků a při transportu granulových materiálů a práškových médií nebo pilin.
 • V obalovém průmyslu bývají dmychadla klíčovou technologií pro vakuové balení a skládání obalových materiálů. Umí pracovat s horkým vzduchem, a proto se používají i pro svařování plastů a tepelné tvarování.
 • V nemocnicích slouží dmychadla ELMO RIETSCHLE jako zdroje vzduchu, pro dentální a centrální vakuové systémy.
 • Ve vodním hospodářství se dmychadla ELMO RIETSCHLE uplatní při odvzdušňování čistících vodních nádrží, nebo vířivek.

  Seznamy modelů dmychadel ELMO RIETSCHLE naleznete zde
 

 

Vodokružné vývěvy Elmo Rietschle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodokružné vývěvy Elmo Rietschle

Vodokružné vývěvy Rietschle fungují na principu rotujícího excentricky uloženého oběžného kola těsněného vodním prstencem. K dispozici máme různé modely s čerpací rychlostí od 10 m3/h do 600 m3/h. Vývěvy jsou vhodné k aplikacím s vysokou vlhkostí, nebo v aplikacích, kde nelze zabránit nasátí většího množství nečistot. Vývěvy se vyznačují vysokou odolností vůči chemikáliím

Klíčové parametry vodokružných vývěv Elmo Rietschle:

 • Čerpací rychlost: od 10 m3/h do 600 m3/h.
 • Max. vakuum: 33 mbar

Využití vodokružných vývěv ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Vodokružné vývěvy Gardner Denver zajišťují podtlak pro úchop při obrábění v aplikacích, kde uchopovaný díl je špinavý, vlhký, nebo je pravděpodobné, že se do vývěvy nasají nečistoty.
 • Při pálení cihel a keramiky vzniká žár a teplý vzduch, který je třeba odsát. Dmychadla Elmo Rietschle jsou účinným řešením pro odplyňování. Sušící systémy a sušičky obsahují dmychadla, která dokáží odsávat i horké plyny a výpary.
 • Vodokružné vývěvy Elmo Rietschle lze použít jako vhodná řešení pro filtrační systémy mobilních vakuových cisteren. Hodí se však i pro zpracování hydraulického oleje a hydrauliku obecně.
 • V nápojovém průmyslu bývají vývěvy Gardner Denver součástí centrálních vakuových systémů pro čerpání mléka. Dokáží přepravovat i hutné materiály. Používají se proto při odsolení slané vody nebo výrobě cukru.
 • Při výrobě plastových obalů se vodokružné vývěvy ELMO aplikují při protlačování a tvarování blistrů. Vývěvy jsou zde součástí tlakových rozvodů těsnicích a válcovacích strojů.
 

 

Rootsovy vývěvy RIETSCHLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rootsovy vývěvy Elmo Rietschle

Rootsovy vývěvy Rietschle série R slouží jako posilovací vývěvy a dosahují průtoku až 2700 m3/h. Hlavní výhodou vývěvy je vysoká čerpací rychlost a prohloubení vakua. Rootsovy vývěvy Rietschle jsou nejčastěji používány v potravinářství, pokovování a v centrálních systémech.

Klíčové parametry Rootsových vývěv Elmo Rietschle:

 • Čerpací rychlost: od 285 m3/h do 1580 m3/h
 • Max. tlakový rozdíl: 50 mbar
 • Možnost ATEX.provedení

Využití Rootsových dmychadel ELMO RIETSHLE v praxi:

 • Největší uplatnění nalézá tato vakuová technologie při výrobě polovodičů v elektrotechnickém průmyslu. Zde se využívá v CVD procesech, kde je potřeba vytvořit vakuum.
 • Ve farmacii tyto Rootsovy vývěvy Elmo Rietschle slouží pro urychlování čerpací rychlosti při vakuovém sušení, destilaci, či filtraci.
 • Ve strojírenských závodech je naleznete v čistících a odmašťovacích strojích, kde slouží jako zdroj odsátí vody nebo oleje z čištěných obrobků.
 • Rootsovy vývěvy se běžně aplikují ve vakuových pecích jako zdroj vakua pro vakuové svařování, nebo jako zdroj podtlaku pro odplyňování oceli.
 • Rootsovy vývěvy Gardner Denver najdou využití ve spalovnách pro odsávání vzduchu a plynů z kremačních pecí.

  Seznamy modelů Rootsových vývěv ELMO RIETSCHLE naleznete zde
   
 

 

Šroubové vývěvy ELMO RIETSCHLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šroubové vývěvy Elmo Rietschle

Šroubové vývěvy dosahují tlaku až 0,05 mbar a průtoku až 720 m3/h. Šroubové vývěvy umí vytvářet hlubší vakuum až do 0,05 mbar.

Klíčové parametry šroubových vývěv Elmo Rietschle:

 • Čerpací rychlost: od 105 m3/h do 650 m3/h
 • Max. vakuum: 0.05 mbar
 • Možnost ATEX.provedení

Využití šroubových vývěv Elmo Rietschle v praxi:

 • Šroubové vývěvy najdou uplatnění nejvíce v extrémních podmínkách. Slouží při čerpání odpadních olejů a separaci vzácných, korozivních, nebo výbušných plynů.
 • Při výrobě kosmetických přípravků je potřeba podtlak pro vakuové sušení mrazem, který dokáží šroubové vývěvy Gardner Denver vyvinout.
 • Pro vakuové svařování je třeba vyčerpat vzduch z pracovního prostoru a vytvořit vakuum, které je pro tento proces nezbytné. Při výrobě kosmetických přípravků je důležité vytvořit podtlak pro vakuové sušení mrazem. Šroubové vývěvy tyto podmínky dokáží generovat.
 • V metalurgii je šroubová vývěva klíčovým komponentem vakuové pece. Její funkcí je odsání vzduchu z vakuové komory a vytvoření vakua pro vakuové tavení.

  Seznamy modelů Rootsových vývěv ELMO RIETSCHLE naleznete zde
   
 

 

Služby VAKUUM BOHEMIA s.r.o.:

Zázemí pro servis technologií Gardner Denver:

 • tým servisních techniků
 • tým inženýrů pro návrh vakuových systémů
 • sklad vývěv k zapůjčení
 • sklad náhradních dílů pro vývěvy Gardner Denver
 • sklad příslušenství a ostatních dílů pro vývěvy Gardner Denver
 • testovací a měřicí zařízení pro vývěvy
 • průmyslová myčka pro ekologické čištění vývěv

Servis, opravy a díly pro vývěvy Elmo Rietschle

 • Provádíme servis vývěv a dmychadel Elmo Riestchle.
 • Zajištujeme generální opravy a repase vakuové techniky.
 • Servis vakuových centrál provádíme u zákazníka.
 • Skladem máme k nejpoužívanější náhradní díly a příslušenství pro techniku Elmo Riestchle
 • Půjčujeme vývěvy s čerpací rychlostí do 630 m3/h.
 • Naše zásilková služba denně našim zákazníkům spotřební díly, filtry, těsnění i oleje pro vývěvy.

Vakuové systémy s technikou Gardner Denver:

Od roku 1998 navrhujeme a dodáváme centrální vakuové systémy s vývěvami a dmychadly Elmo Riestchle (Gardner Denver).

Dodáváme tato vakuová řešení:

  Obchodní oddělení
 

+420 567 322 487
 

Technická podpora
 

+420 567 322 487
 

Servisní technici
 

+420 567 330 556
 


Úvod   |   Produkty   |   Služby   | Eshop  |   Dodavatelé   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty


copyright © 2019 - VAKUUM BOHEMIA, s.r.o., Lidická kolonie 47, 586 01 Jihlava